• Pärast tellimuse kättesaamist on Sul õigus tehingust taganeda või toode ümber vahetada 14 päeva jooksul (välja arvatud eritellimusena valminud toodete puhul).
 • Taganemis-,ümbervahetamisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik.
 • Toote tagastamiseks esita kirjalik taotlus aadressile momm@mommipood.ee. Kirjas märgi ära:
  1.NIMI
  2.TELLIMUSE NUMBER
  3.TAGASTATAVA TOOTE NIMETUS
  4.TAGASTATAVA TOOTE PUUDUS
 • Toote vahetamiseks esita kirjalik taotlus aadressile momm@mommipood.ee. Kirjas märgi ära:
  1.NIMI
  2.TELLIMUSE NUMBER
  3.ÜMBERVAHETATAVA TOOTE NIMETUS
  4.VAHETAMISE PÕHJUS
  5.UUE TOOTE NIMETUS JA LINK E-POEST
 • Tagastamise/ vahetamise saatekulud tasub klient, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule (vale või defektiga toode).
 • Kui valid toote tagastamiseks/vahetamiseks teise kättetoimetamise viisi, ei pea Momm Lastetarbed OÜ tasuma kulu, mis ületab esialgse tehinguga valitud kättetoimetamise viisi kulu.
 • Raha tagastatud toodete eest tasume 14 tööpäeva jooksul pärast tagastatud toote Momm Lastetarbed OÜ-ni jõudmist.
 • Tagastatav/vahetatav toode ei tohi olla kasutatud, kahjustunud ja tootel peavad küljes olema kõik etiketid.
 • Kui tagastatud toode on kasutatud või kahjustunud, on Momm Lastetarbed OÜ-l õigus raha mitte tagasi maksta või alandada tagastatavat raha vastavalt toote väärtuse vähenemisele.
 • Eritellimusena valmistatud tooteid ei saa tagastada ega vahetada.